Rejestr leków - sprawdź lek

W naszym rejestrze leków sprawdzisz skład leków, opinie, a także informacje o producentach. Sprawdź lek przed zastosowaniem!

Veto-Mag / Magnesium sulfuricum (0192)

Lek Veto-Mag (substancja czynna: Magnesium sulfuricum). Występuje w formie: roztwór do wstrzykiwań. Jego skład : Magnesii sulfas. Podmiotem odpowiedzialnym jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.. Produkt został zarejestrowany (procedura rejestracji: NAR) oraz posiada zezwolenie na sprzedaż ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Podmiot odpowiedzialny: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
Zezwolenie nr: 0192
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QA01bC

Substancje czynne / skład: Magnesii sulfas
Typ leku: weterynaryjny
Moc / stężenie substancji czynnej: 20 g/100 ml
Forma leku: roztwór do wstrzykiwań

Szczegóły na temat składu leku

magnesii sulfas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , ,

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by BazaLekow.xyz

Polski Rejestr Leków