Rejestr leków - sprawdź lek

W naszym rejestrze leków sprawdzisz skład leków, opinie, a także informacje o producentach. Sprawdź lek przed zastosowaniem!

Olmita / Olmesartanum medoxomilum + Amlodipini besilas (24393)

Lek o nazwie Olmita (Olmesartanum medoxomilum + Amlodipini besilas). Formia: tabletki powlekane. Jego skład : Olmesartanum medoxomilum, Amlodipini besilas. Podmiotem odpowiedzialnym jest Krka, d.d., Novo mesto. Produkt jest zarejestrowany (procedura: DCP), a jego zezwolenie na sprzedaż ważne do: 2022-11-24.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Podmiot odpowiedzialny: Krka, d.d., Novo mesto
Zezwolenie nr: 24393
Ważność zezwolenia: 2022-11-24
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C09DB02

Substancje czynne / skład: Olmesartanum medoxomilum, Amlodipini besilas
Typ leku: ludzki
Moc / stężenie substancji czynnej: 40 mg + 10 mg
Forma leku: tabletki powlekane

Szczegóły na temat składu leku

olmesartanum medoxomilum - Olmesartan medoksomilu (łac. olmesartanum medoxomilum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, ester medoksomilowy olmesartanu. Stosowany jako prolek olmesartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego; umożliwia uzyskanie wysokiej biodostępności leku po podaniu doustnym. Opatentowany w 1997 roku. Olmesartan medoksomilu w organizmie ulega szybkiemu i całkowitemu przekształceniu w jedyny czynny metabolit, olmesartan. Czas półtrwania estru T0,5 wynosi 12–18 godzin. W badaniach hydrolizy olmesartanu medoksomilu in vitro nie wykryto obecności wolnego medoksomilu (oznaczenie kodowe RNH-8097), co wskazuje, że prawdopodobnie proces ten polega na ataku anionu hydroksylowego na karbonylowy atom węgla pierścienia medoksomilu z uwolnieniem olmesartanu i związku pośredniego ulegającego spontanicznej dekarboksylacji do diacetylu. Mechanizm ten jest zgodny z opublikowanymi wcześniej reakcjami hydrolizy innych proleków, w których grupa karboksylowa była zestryfikowana medoksomilem.

amlodipini besilas - Amlodypina (łac. amlodipinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym wolne kanały wapniowe, a więc zaliczający się do antagonistów kanału wapniowego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , ,

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by BazaLekow.xyz

Polski Rejestr Leków