Rejestr leków - sprawdź lek

W naszym rejestrze leków sprawdzisz skład leków, opinie, a także informacje o producentach. Sprawdź lek przed zastosowaniem!

Elestar / Olmesartanum medoxomilum + Amlodipinum (16193)

Lek o nazwie Elestar (substancja czynna: Olmesartanum medoxomilum + Amlodipinum). Występuje w formie: tabletki powlekane. Zawiera w składzie: Olmesartanum medoxomilum, Amlodipinum. Producent to Menarini International Operations Luxembourg S.A.. Produkt został zarejestrowany (procedura rejestracji: DCP) oraz posiada zezwolenie na sprzedaż ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Podmiot odpowiedzialny: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Zezwolenie nr: 16193
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C09DB02

Substancje czynne / skład: Olmesartanum medoxomilum, Amlodipinum
Typ leku: ludzki
Moc / stężenie substancji czynnej: 40 mg + 10 mg
Forma leku: tabletki powlekane

Szczegóły na temat składu leku

olmesartanum medoxomilum - Olmesartan medoksomilu (łac. olmesartanum medoxomilum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, ester medoksomilowy olmesartanu. Stosowany jako prolek olmesartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego; umożliwia uzyskanie wysokiej biodostępności leku po podaniu doustnym. Opatentowany w 1997 roku. Olmesartan medoksomilu w organizmie ulega szybkiemu i całkowitemu przekształceniu w jedyny czynny metabolit, olmesartan. Czas półtrwania estru T0,5 wynosi 12–18 godzin. W badaniach hydrolizy olmesartanu medoksomilu in vitro nie wykryto obecności wolnego medoksomilu (oznaczenie kodowe RNH-8097), co wskazuje, że prawdopodobnie proces ten polega na ataku anionu hydroksylowego na karbonylowy atom węgla pierścienia medoksomilu z uwolnieniem olmesartanu i związku pośredniego ulegającego spontanicznej dekarboksylacji do diacetylu. Mechanizm ten jest zgodny z opublikowanymi wcześniej reakcjami hydrolizy innych proleków, w których grupa karboksylowa była zestryfikowana medoksomilem.

amlodipinum - Amlodypina (łac. amlodipinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym wolne kanały wapniowe, a więc zaliczający się do antagonistów kanału wapniowego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , ,

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by BazaLekow.xyz

Polski Rejestr Leków