Rejestr leków - sprawdź lek

W naszym rejestrze leków sprawdzisz skład leków, opinie, a także informacje o producentach. Sprawdź lek przed zastosowaniem!

Bortezomib medac / Bortezomibum (24882)

Lek o nazwie Bortezomib medac (Bortezomibum). Formia: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jego skład : Bortezomibum. Podmiotem odpowiedzialnym jest Medac GmbH. Produkt jest zarejestrowany (procedura: MRP), a jego zezwolenie na sprzedaż ważne do: 2023-08-23.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Podmiot odpowiedzialny: Medac GmbH
Zezwolenie nr: 24882
Ważność zezwolenia: 2023-08-23
Procedura rejestracji: MRP
ATC: L01XX32

Substancje czynne / skład: Bortezomibum
Typ leku: ludzki
Moc / stężenie substancji czynnej: 1 mg
Forma leku: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Szczegóły na temat składu leku

bortezomibum - Bortezomib (łac. Bortezomibum) – organiczny związek chemiczny, dwupeptydowa pochodna kwasu borowego, będąca silnym i odwracalnym inhibitorem proteasomu 26S (kompleksu białkowego odpowiadającego za degradację białek komórkowych). Bortezomib jest pierwszym i, jak dotąd, jedynym wprowadzonym do leczenia inhibitorem proteasomu. W badaniach klinicznych II fazy stwierdzono istotną odpowiedź na leczenie u ponad 1/3 pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim. Na tej podstawie amerykańska Agencja Żywności i Leków w dniu 13 maja 2003 roku zarejestrowała bortezomib w trybie przyspieszonym ze wskazaniem leczenia szpiczaka mnogiego u chorych, u których po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów leczenia nastąpił nawrót choroby. Następnie Agencja Żywności i Leków zatwierdziła również leczenie chłoniaka z komórek płaszcza bortezomibem u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jeden cykl leczenia.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , ,

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by BazaLekow.xyz

Polski Rejestr Leków