Rejestr leków - sprawdź lek

W naszym rejestrze leków sprawdzisz skład leków, opinie, a także informacje o producentach. Sprawdź lek przed zastosowaniem!

Bellergot / Ergotamini tartras + Atropinum + Phenobarbitalum (03364)

Produkt leczniczy Bellergot (Ergotamini tartras + Atropinum + Phenobarbitalum). Występuje w formie: tabletki drażowane. Jego skład : Atropinum, Ergotamini tartras, Phenobarbitalum. Podmiotem odpowiedzialnym jest Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.. Produkt został zarejestrowany (procedura rejestracji: NAR) oraz posiada zezwolenie na sprzedaż ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Podmiot odpowiedzialny: Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
Zezwolenie nr: 03364
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Substancje czynne / skład: Atropinum, Ergotamini tartras, Phenobarbitalum
Typ leku: ludzki
Moc / stężenie substancji czynnej: 0,3 mg + 0,1 mg + 20 mg
Forma leku: tabletki drażowane

Szczegóły na temat składu leku

atropinum - Atropina (łac. atropinum) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów tropanowych, ester 3-hydroksytropanu i kwasu 3-hydroksy-2-fenylopropanowego. Stosowana jako lek rozkurczowy i środek rozszerzający źrenice. Jest racematem składającym się z dwóch enancjomerów różniących się konfiguracją przy atomie 2 grupy fenylopropanianowej; enancjomer 2S to hioscyjamina (L-atropina), wykazująca silniejsze działanie niż racemat.

ergotamini tartras - Ergotamina (łac. Ergotaminum) – organiczny związek chemiczny, wielopierścieniowy alkaloid sporyszu, wiążąca się z receptorami noradrenaliny, serotoniny i dopaminy[potrzebny przypis]. Powoduje skurcz mięśni gładkich macicy i naczyń krwionośnych. Strukturalnie jest bardzo zbliżona do innego alkaloidu ze sporyszu – dihydroergotaminy, od której różni się obecnością dodatkowego wiązania podwójnego w piperydynowym pierścieniu reszty ergolinowej. Znalazła zastosowanie w medycynie jako lek powstrzymujący krwawienie z dróg rodnych; stosowana jest również w połączeniach z innymi lekami w leczeniu migreny.

phenobarbitalum - Fenobarbital, luminal (łac. Phenobarbitalum) – organiczny związek chemiczny, fenylowo–etylowa pochodna kwasu barbiturowego. Stosowany jako środek o działaniu nasennym i uspokajającym, należy do grupy barbituranów. Wprowadzony do lecznictwa w 1912 roku przez firmę farmaceutyczną Bayer pod nazwą handlową Luminal. Działanie opiera się na interakcji z kompleksem receptora GABA. Fenobarbital, jak i inne barbiturany, powoduje zwiększenie powinowactwa receptora do endogennych ligandów. Wpływa także bezpośrednio na kanał chlorkowy. W ten sposób prowadzi do hiperpolaryzacji błony komórkowej neuronu i tłumi jego aktywność.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , ,

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by BazaLekow.xyz

Polski Rejestr Leków