Rejestr leków - sprawdź lek

W naszym rejestrze leków sprawdzisz skład leków, opinie, a także informacje o producentach. Sprawdź lek przed zastosowaniem!

Amiokordin / Amiodaroni hydrochloridum (02726)

Produkt leczniczy Amiokordin (Amiodaroni hydrochloridum). Występuje w formie: roztwór do wstrzykiwań. Jego skład : Amiodaroni hydrochloridum. Podmiotem odpowiedzialnym jest Krka, d.d., Novo mesto. Produkt został zarejestrowany (procedura rejestracji: NAR) oraz posiada zezwolenie na sprzedaż ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Podmiot odpowiedzialny: Krka, d.d., Novo mesto
Zezwolenie nr: 02726
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01BD01

Substancje czynne / skład: Amiodaroni hydrochloridum
Typ leku: ludzki
Moc / stężenie substancji czynnej: 50 mg/ml
Forma leku: roztwór do wstrzykiwań

Szczegóły na temat składu leku

amiodaroni hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , ,

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by BazaLekow.xyz

Polski Rejestr Leków