Rejestr leków - sprawdź lek

W naszym rejestrze leków sprawdzisz skład leków, opinie, a także informacje o producentach. Sprawdź lek przed zastosowaniem!

Aminomel 10 E / Produkt złożony (02618)

Handlowa nazwa leku to Aminomel 10 E (substancja czynna: Produkt złożony). Występuje w formie: roztwór do infuzji. Jego skład : Aminokwasy i elektrolity. Podmiotem odpowiedzialnym jest Baxter Polska Sp. z o.o.. Produkt został zarejestrowany (procedura rejestracji: NAR) oraz posiada zezwolenie na sprzedaż ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o.
Zezwolenie nr: 02618
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BA10

Substancje czynne / skład: Aminokwasy i elektrolity
Typ leku: ludzki
Moc / stężenie substancji czynnej:
Forma leku: roztwór do infuzji

Szczegóły na temat składu leku

aminokwasy i elektrolity - Aminokwasy, kwasy aminowe (skrót aa lub AA, od ang. amino acids) – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH lub, w ogólniejszym ujęciu, dowolną grupę kwasową. Przykładem aminokwasu z grupą sulfonową –SO3H jest tauryna (kwas 2-aminoetanosulfonowy), a zawierającego grupę fosfonową −C−PO3H2 jest ciliatyna (kwas 2-aminoetanofosfonowy). Grupa aminowa może być pierwszorzędowa (–NH2), drugorzędowa (–NHR), trzeciorzędowa (–NR2) lub czwartorzędowa amoniowa (–NH3+). Aminokwasy z czwartorzędową grupą amoniową to związki z grupy betain, a ich przedstawicielem jest N,N,N-trimetyloglicyna (betaina), (CH3)3N+CH2COO−. Ponieważ aminokwasy zawierają zarówno grupę kwasową, jak i zasadową, zachodzi w nich wewnątrzcząsteczkowa reakcja kwas–zasada i związki te istnieją głównie w formie jonów obojnaczych. Jony obojnacze aminokwasów są rodzajem soli wewnętrznych (amfolitami), dlatego mają wiele właściwości typowych dla soli: są substancjami krystalicznymi o wysokich temperaturach topnienia, wykazują duże momenty dipolowe, są rozpuszczalne w wodzie, ale nierozpuszczalne w węglowodorach.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , ,

Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by BazaLekow.xyz

Polski Rejestr Leków